210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση!


Ξεκινώντας την νέα σας επιχείρηση ενδέχεται να έχετε αρκετά ερωτήματα!

Είναι η δουλεία μας, συνεπώς μην διαστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! .

Ειδικά στις δύσκόλες αυτές ημέρες, μπορούμε να επικοινωνήσουμε εξ αποστάσεως (Skype, τηλεφωνικώς), προκειμένου να λύσουμε οποιαδήποτε απορία & να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτημα σας!

κινητό, viber, whats app: 6973790219, Skype: Start You Up Greece

Οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων γίνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτηθεί οποιαδήποτε μετακίνηση!

Τι ακριβώς κάνουμε ?

Υπηρεσίες Start You Up Greece :

 •  Αρχική ενημέρωση: Pre Launch General: Legal - Financial - Tax, Consult
 • Έναρξη επιχείρησης
 • Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας
 • Σχεδίαση ιστοσελίδας 
 • Digital Marketing setup & plan
 • Τήρηση Λογιστηρίου 

Pre Launch General - Legal - Financial - Tax, Consult: Παρέχεται Δωρεάν

 • Αναλυτική περιγραφή των νομικών διαφορών μεταξύ του συνόλου των ελληνικών εταιρικών τύπων, (προσωπικών επιχειρήσεων & κεφαλαιουχικών εταιρειών).
 • Καταγραφή των συγκεκριμένων αναγκών των ενδιαφερόμενων. (Φορολογικό προφίλ, λοιπά υπαγόμενα σε φορολόγηση εισοδήματα, οικογενειακή κατάσταση, ενδεχόμενο μεταβίβασης - κληροδότησης εταιρικών μεριδίων ή και αυτούσιας επιχείρησης, θέματα πλειοψηφίας αποφάσεων & εκπροσώπησης, αστικής & ποινικής ευθύνης, πιθανότητα μετατροπής εταιρικής μορφής κ.α.).  
 • Από-φορολόγηση του ετήσιου business plan εφόσον υπάρχει, σε επίπεδο επιχείρησης και εν συνεχεία φυσικών προσώπων (φορέων ατομικής επιχείρησης, μελών προσωπικών επιχειρήσεων, εταίρων & μετόχων κεφαλαιουχικών οντοτήτων).
 • Εξαγωγή % καθαρού κέρδους (ROI, ROCE) σε επίπεδο επιχείρησης & φυσικών προσώπων, ανά εταιρικό τύπο, σύγκριση αυτού με εναλλακτικές μορφές επένδυσης.  
 • Υπολογισμός εισφορών ΕΦΚΑ. Παροχή εναλλακτικών προτάσεων.
 • Υπολογισμός και ανάλυση κέντρων κόστους. Ειδική αναφορά στην λογιστική αντιμετώπιση εξοπλισμού υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κόστους μισθοδοσίας, κόστους τόκων έναντι τραπεζικού δανεισμού, εγγυητικών επιστολών κ.α. 
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, νομικής φύσεως. Π.χ.: Έκδοση προνομιούχων μετοχών, έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. μεταβίβαση, πώληση επιχείρησης.
 • Ανάλυση ειδικών μορφών κεφαλαιοποίησης ανά εταιρικό τύπο. Εισφορές σε είδος, εξωκεφαλαιακές & εγγυητικές εισφορές.  
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, γενικής φύσεως κατ’ απαίτηση του ενδιαφερόμενου. Χρηματοδότηση κρατική - ιδιωτική. 
 • Εταιρείες εξωτερικού: ανάλυση των εννοιών της φορολογικής κατοικίας & παγκόσμιου εισοδήματος.  
 • Παράδοση πλήρους τεχνικής περιγραφής - προσφοράς - κοστολογίου, εντός maximum 52 ωρών από την πρώτη επικοινωνία. 

Έναρξη επιχείρησης

 • Προέλεγχος - αυτοψία καταστημάτων και παράδοση τεχνικής έκθεσης μετά πλήρους περιγραφής συμβατότητας των με τις διατάξεις περί ΚΥΕ (υγειονομικού ενδιαφέροντος).
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΥΕ
 • Σύνταξη εταιρικού - καταστατικού (ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού). Σύνταξη μισθωτηρίου (προαιρετικά)
 • Ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων μέσω e-ΥΜΣ. Συμβατική, χειρόγραφη σύσταση επιχειρήσεων 
 • Προεγγραφή & εγγραφή σε επιμελητήρια και ειδικούς φορείς. Προεγγραφή & εγγραφή ΕΦΚΑ
 • Προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας & διακριτικού τίτλου
 • Έναρξη σε Δ.Ο.Υ 
 • Έκδοση απαραιτήτων πιστοποιητικών - βεβαιώσεων: Πρωτοδικείου, ΓΕΜΗ, Νομαρχίας, επιμελητηρίων κλπ. Πληρωμή αντιτίμων εγγραφών, συνδρομών 
 • Πρόσληψη υπαλλήλων. Ρύθμιση βαρδιών. Προγραμματισμός & υπολογισμός μισθοδοσίας & μηνιαίου προγράμματος.  Έκδοση βιβλιαρίων ασφαλισμένου & πιστοποιητικών υγείας  
 • Αίτηση νέας παροχής ή μεταβίβασης υπάρχουσας, ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΔΗΕ. Υπογραφή σύμβασης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Νομιμοποίηση σε τράπεζες. Έκδοση τραπεζικών λογαριασμών όψεως, μισθοδοσίας, POS 
 • Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας. Αστικής ευθύνης, ασφάλισης ακινήτου & βελτιώσεων, εμπορεύματος, εργαζομένων, ζημιών κλπ  
 • Επιλογή & διασύνδεση με πάροχο δεδομένων & τηλεφωνίας

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας

 • Επιλογή χρωμάτων 
 • Σχεδίαση Logo εταιρείας
 • Σχεδίαση επαγγελματικών καρτών
 • Σχεδίαση επιγραφών
 • Σχεδίαση συσκευασιών
 • Σχεδίαση Social Media images: Timeline & Profile Facebook, LinkedIn, Instagram, You Tube, Twitter
 • Σχεδίαση banners για digital διαφημιστικούς σκοπούς
 • Σχεδίαση product catalogues, menus
 • Διαφημιστικά leaflets, έντυπα & ηλεκτρονικά. 
 • Animated videos εταιρικών υπηρεσιών – προϊόντων.   
 • Animated Graphics, Video, Company Presentations, Show Reels

Σχεδίαση εταιρικής ιστοσελίδας 

 • Μετάφραση σε 2 γλώσσες (προαιρετικά) 
 • Αρχική σελίδα
 • Ποιοι είμαστε – η εταιρεία (about)
 • Υπηρεσίες - προϊόντα
 • Πελάτες – testimonials
 • Συχνές ερωτήσεις
 • Blog - Χρήσιμα νέα
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Επικοινωνία (χάρτης, φόρμα επικοινωνίας, στοιχεία)
 • Σύνδεση της σελίδας με την πλατφόρμα Google Analytics
 • Social Media icons – links
 • Πλατφόρμα σχολιασμού δημοσιεύσεων – άρθρων: Disqus - Facebook
 • Πλατφόρμα διαμοιρασμού άρθρων στα social media: Add This 
 • E-shops & custom apps
 • Παραμετροποίηση της πλατφόρμας ανάλυσης Google Analytics 
 • Διασύνδεση με εξειδικευμένες πλατφόρμες (π.χ. κρατήσεων ξενοδοχείων, σύγκρισης τιμών κλπ)
 • Παραμετροποίηση του συνόλου των third party applications (project management, file sharing, intercompany messaging κλπ.)

Digital Marketing setup & plan

 • Διαμόρφωση κοινού, εν δυνάμει πελατών 
 • Διαμόρφωση εταιρικών λογαριασμών - σελίδων στα social media : Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, LinkedIn
 • Διαμόρφωση Google Ad Words platform. Υλοποίηση αρχικής ομάδας διαφημίσεων & λέξεων - φράσεων κλειδιών
 • Διαμόρφωση Facebook & Instagram Business Manager
 • Ενσωμάτωση Facebook pixel & Google tracking code στην εταιρική ιστοσελίδα
 • Εκπαίδευση στην διαχείριση των διαφημιστικών καμπανιών της επιχείρησης & την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους

Τήρηση Λογιστηρίου 

 • Αρχική Οργάνωση & στελέχωση λογιστηρίου
 • 24/7 on call Service
 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Υποβολή φορολογικών & μισθολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη απαραίτητων γνωστοποιήσεων προς Γ.Ε.ΜΗ., ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, Πρωτοδικεία κλπ
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών
 • Μηνιαία αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Φορολογική & οικονομική συμβουλευτική (update) ανά τρίμηνο 
 • Εσωτερικός έλεγχος. Ετήσιο tax compliance report
 • Ανάθεση & επίβλεψη εξωτερικού ελέγχου σε ορκωτούς λογιστές & εκτιμητές

Διαβάστε επίσης:


Μπόζος Δημήτρης

Head of Marketing & Business Development @ Start You Up 

www.startyouup.gr dimitris@startyouup.gr

+302106411675 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα