210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Προσφορά σύστασης επιχειρήσεων ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΕΠΕ συν 2 μήνες δωρεάν τήρησης λογιστηρίου


Από σήμερα & έως τις 30/6/2019, η Start You Up προσφέρει την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων (μέσω e-YMS), ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ, σε συνδυασμό με την δωρεάν, αρχική οργάνωση & τήρηση λογιστηρίου για 2 μήνες, με κόστος αμοιβής 400 ευρώ.  

Σε περίπτωση λοιπόν που είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στα:

 • Email: welcome@startyouup.gr
 • Tel: 2106411675
 • Skype: Start You Up Greece

Δωρεάν αρχική συμβουλευτική συνάντηση:

Μετά από την πρώτη μας επικοινωνία θα ορίσουμε μια συνάντηση (χωρίς καμία χρέωση ή υποχρέωση), κατά την οποία θα αναλύσουμε τα κάτωθι νομικά – φορολογικά – λογιστικά, θέματα (ενδεικτικά):

 • Αναλυτική περιγραφή των νομικών διαφορών μεταξύ του συνόλου των ελληνικών εταιρικών τύπων, (προσωπικών επιχειρήσεων & κεφαλαιουχικών εταιρειών).
 • Καταγραφή των συγκεκριμένων αναγκών των ενδιαφερόμενων. (Φορολογικό προφίλ, λοιπά υπαγόμενα σε φορολόγηση εισοδήματα, οικογενειακή κατάσταση, ενδεχόμενο μεταβίβασης - κληροδότησης εταιρικών μεριδίων ή και αυτούσιας επιχείρησης, θέματα πλειοψηφίας αποφάσεων & εκπροσώπησης, αστικής & ποινικής ευθύνης, πιθανότητα μετατροπής εταιρικής μορφής κλπ).  
 • Από-φορολόγηση του ετήσιου businessplan, εφόσον υπάρχει, σε επίπεδο επιχείρησης και εν συνεχεία φυσικών προσώπων (φορέων ατομικής επιχείρησης, μελών προσωπικών επιχειρήσεων, εταίρων & μετόχων κεφαλαιουχικών οντοτήτων).
 • Υπολογισμός και ανάλυση κέντρων κόστους. Ειδική αναφορά στην λογιστική αντιμετώπιση εξοπλισμού υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κόστους μισθοδοσίας, κόστους τόκων έναντι τραπεζικού δανεισμού, εγγυητικών επιστολών κλπ. 
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, νομικής φύσεως. Π.χ.: Έκδοση προνομιούχων μετοχών, έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. μεταβίβαση, πώληση επιχείρησης.
 • Ανάλυση ειδικών μορφών κεφαλαιοποίησης ανά εταιρικό τύπο. Εισφορές σε είδος, εξωκεφαλαιακές & εγγυητικές εισφορές.  
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, γενικής φύσεως κατ’ απαίτηση του ενδιαφερόμενου. Χρηματοδότηση κρατική - ιδιωτική. 
 • Εταιρείες εξωτερικού: ανάλυση των εννοιών της φορολογικής κατοικίας & παγκόσμιου εισοδήματος.  
 • Παράδοση πλήρους τεχνικής περιγραφής - προσφοράς - κοστολογίου, εντός maximum 52 ωρών.  

Έχοντας την προσφορά μας μπορείτε να πάρετε την απόφαση για το αν θα μας επιλέξετε ως συνεργάτες.

Η πρώτη σας, ίσως, επιχειρηματική απόφαση! 

Οροί προσφοράς:

 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 • Η προσφορά αφορά την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων των προαναφερόμενων εταιρικών τύπων μέσω e-YMS & προϋποθέτει την χρήση πρότυπων καταστατικών. 
 • Η οριστική μηνιαία αμοιβή τήρησης λογιστηρίου μετά το τέλος των 2 πρώτων δωρεάν μηνών (αρχής γενομένης την ημέρα απόκτησης ΑΦΜ) διαμορφώνεται αναλόγως του όγκου εργασιών μετά από συνεννόηση με τον πελάτη.  
 • Η προσφορά τήρησης λογιστηρίου δεν έχει ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιλογή άλλου λογιστικού γραφείου ή την συνέχιση της συνεργασίας μας, θα πρέπει να μας ενημερώσει 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την λήξη των 2 μηνών της προσφοράς.
 • Κατά την παράδοση λογιστικών βιβλίων & στοιχείων σε άλλο λογιστικό γραφείο θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. 
 • Το ποσό των 400 ευρώ αποτελεί αμοιβή της Start You Up & δεν περιλαμβάνει λοιπά έξοδα προς Δημόσιο, ΓΕ.ΜΗ, επιμελητήρια κλπ για τα οποία ο πελάτης θα ενημερωθεί πλήρως στην πρώτη μας συνάντηση. 
 • Η αμοιβή των 400 ευρώ δεν περιλαμβάνει επίσης την έκδοση ειδικών κρατικών αδειών όπως ενδεικτικά της γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος ή έδρας υγειονομικού ενδιαφέροντος., ενώ η εξόφλησή της λαμβάνει χώρα αυθημερόν της απόδοσης ΑΦΜ.
 • Η αναγραφόμενη αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.   

Διαβάστε επίσης:Μπόζος Δημήτρης

Head of Marketing & Business Development @ Start You Up 

www.startyouup.gr dimitris@startyouup.gr

+302106411675 +306973790219

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα