210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Προσφορά σύστασης επιχειρήσεων ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΕΠΕ συν 2 μήνες δωρεάν τήρησης λογιστηρίου


Από σήμερα & έως τις 30/6/2019, η Start You Up προσφέρει την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων (μέσω e-YMS), ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ, σε συνδυασμό με την δωρεάν, αρχική οργάνωση & τήρηση λογιστηρίου για 2 μήνες, με κόστος αμοιβής 400 ευρώ.  

Σε περίπτωση λοιπόν που είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στα:

 • Email: welcome@startyouup.gr
 • Tel: 2106411675
 • Skype: Start You Up Greece

Δωρεάν αρχική συμβουλευτική συνάντηση:

Μετά από την πρώτη μας επικοινωνία θα ορίσουμε μια συνάντηση (χωρίς καμία χρέωση ή υποχρέωση), κατά την οποία θα αναλύσουμε τα κάτωθι νομικά – φορολογικά – λογιστικά, θέματα (ενδεικτικά):

 • Αναλυτική περιγραφή των νομικών διαφορών μεταξύ του συνόλου των ελληνικών εταιρικών τύπων, (προσωπικών επιχειρήσεων & κεφαλαιουχικών εταιρειών).
 • Καταγραφή των συγκεκριμένων αναγκών των ενδιαφερόμενων. (Φορολογικό προφίλ, λοιπά υπαγόμενα σε φορολόγηση εισοδήματα, οικογενειακή κατάσταση, ενδεχόμενο μεταβίβασης - κληροδότησης εταιρικών μεριδίων ή και αυτούσιας επιχείρησης, θέματα πλειοψηφίας αποφάσεων & εκπροσώπησης, αστικής & ποινικής ευθύνης, πιθανότητα μετατροπής εταιρικής μορφής κλπ).  
 • Από-φορολόγηση του ετήσιου businessplan, εφόσον υπάρχει, σε επίπεδο επιχείρησης και εν συνεχεία φυσικών προσώπων (φορέων ατομικής επιχείρησης, μελών προσωπικών επιχειρήσεων, εταίρων & μετόχων κεφαλαιουχικών οντοτήτων).
 • Υπολογισμός και ανάλυση κέντρων κόστους. Ειδική αναφορά στην λογιστική αντιμετώπιση εξοπλισμού υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κόστους μισθοδοσίας, κόστους τόκων έναντι τραπεζικού δανεισμού, εγγυητικών επιστολών κλπ. 
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, νομικής φύσεως. Π.χ.: Έκδοση προνομιούχων μετοχών, έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. μεταβίβαση, πώληση επιχείρησης.
 • Ανάλυση ειδικών μορφών κεφαλαιοποίησης ανά εταιρικό τύπο. Εισφορές σε είδος, εξωκεφαλαιακές & εγγυητικές εισφορές.  
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, γενικής φύσεως κατ’ απαίτηση του ενδιαφερόμενου. Χρηματοδότηση κρατική - ιδιωτική. 
 • Εταιρείες εξωτερικού: ανάλυση των εννοιών της φορολογικής κατοικίας & παγκόσμιου εισοδήματος.  
 • Παράδοση πλήρους τεχνικής περιγραφής - προσφοράς - κοστολογίου, εντός maximum 52 ωρών.  

Έχοντας την προσφορά μας μπορείτε να πάρετε την απόφαση για το αν θα μας επιλέξετε ως συνεργάτες.

Η πρώτη σας, ίσως, επιχειρηματική απόφαση! 

Οροί προσφοράς:

 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 • Η προσφορά αφορά την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων των προαναφερόμενων εταιρικών τύπων μέσω e-YMS & προϋποθέτει την χρήση πρότυπων καταστατικών. 
 • Η οριστική μηνιαία αμοιβή τήρησης λογιστηρίου μετά το τέλος των 2 πρώτων δωρεάν μηνών (αρχής γενομένης την ημέρα απόκτησης ΑΦΜ) διαμορφώνεται αναλόγως του όγκου εργασιών μετά από συνεννόηση με τον πελάτη.  
 • Η προσφορά τήρησης λογιστηρίου δεν έχει ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιλογή άλλου λογιστικού γραφείου ή την συνέχιση της συνεργασίας μας, θα πρέπει να μας ενημερώσει 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την λήξη των 2 μηνών της προσφοράς.
 • Κατά την παράδοση λογιστικών βιβλίων & στοιχείων σε άλλο λογιστικό γραφείο θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. 
 • Το ποσό των 400 ευρώ αποτελεί αμοιβή της Start You Up & δεν περιλαμβάνει λοιπά έξοδα προς Δημόσιο, ΓΕ.ΜΗ, επιμελητήρια κλπ για τα οποία ο πελάτης θα ενημερωθεί πλήρως στην πρώτη μας συνάντηση. 
 • Η αμοιβή των 400 ευρώ δεν περιλαμβάνει επίσης την έκδοση ειδικών κρατικών αδειών όπως ενδεικτικά της γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος ή έδρας υγειονομικού ενδιαφέροντος., ενώ η εξόφλησή της λαμβάνει χώρα αυθημερόν της απόδοσης ΑΦΜ.
 • Η αναγραφόμενη αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.   

Διαβάστε επίσης:Μπόζος Δημήτρης

Head of Marketing & Business Development @ Start You Up 

www.startyouup.gr dimitris@startyouup.gr

+302106411675 +306973790219

Άλλα άρθρα

Εισφορές ΕΦΚΑ μελών, εταίρων ή και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Franchise στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες Διοίκησης Εταιρείας για οφειλές στο Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για νέες επιχειρήσεις 2019

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΙΚΕ, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση νέας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα, δική σου, επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Σύσταση ΙΚΕ σε λιγότερο από 60 λεπτά μέσω e-ΥΜΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου, Επιχειρηματία.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Συχνές Ερωτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕ, LLC, LTD: Ν.4541/2018 Τροποποίηση ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα