210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Ίδρυση σύσταση εταιρείας. Επιλογή μεταξύ ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ. Φορολογία εταιρειών


Περιεχόμενα:

  • Ίδρυση εταιρείας με το Start You Up Pack all in 1.
  • Φορολογία επιχειρήσεων, εταιρειών ανά νομική μορφή: Ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΕ.
  • Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου μεταξύ των ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ

Start You Up Pack all in 1: Έναρξη νέας εταιρείας.

Λογιστής, δικηγόρος, γραφίστας, web developer, digital marketing specialist. Ειδικότητες που σίγουρα θα χρειαστείτε κατά την έναρξη μιας επιχείρησης εταιρείας, ή την “ανακαίνιση” μιας υπάρχουσας. Η Start You Up διαθέτει τις υπηρεσίες όλων των παραπάνω σε μια ομάδα.

Το πακέτο Start You Up all in 1 περιλαμβάνει: (Οι υπηρεσίες του πακέτου, παρέχονται και μεμονωμένα)

Φορολογική – Νομική έναρξη επιχείρησης εταιρείας

•Σύνταξη καταστατικού προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ιδρυτών της επιχείρησης.

•Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών ίδρυσης.

•Διεκπεραίωση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ στην αρμόδια εφορία.

•Νομιμοποίηση & άνοιγμα εταιρικού - τραπεζικού λογαριασμού. Προμήθεια POS.

•Νομική επιμέλεια του μισθωτηρίου συμβολαίου της έδρας της επιχείρησης.

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας

•Σχεδίαση Logo (λογοτύπου)

•Επαγγελματικές κάρτες

•Social Media Profile & Timeline images – icons

•Επιγραφές – πινακίδες

•Κατάλογοι προϊόντων & υπηρεσιών

•Διαφημιστικό υλικό print & web

Σχεδίαση εταιρικής ιστοσελίδας basic που περιλαμβάνει:

•1 γλώσσα

•Αρχική σελίδα

•Ποιοι είμαστε

•Υπηρεσίες

•Πελάτες ή συχνές ερωτήσεις

•Blog - Χρήσιμα νέα

•Οικονομικά στοιχεία

•Επικοινωνία (χάρτης, φόρμα επικοινωνίας, στοιχεία)

•Σύνδεση της σελίδας με την πλατφόρμα Google Analytics

•Social Media icons – links

•Πλατφόρμα σχολιασμού δημοσιεύσεων - άρθρων Disqus (Blog - Χρήσιμα νέα)

•Πλατφόρμα διαμοιρασμού άρθρων στα social media Add This.

Αρχικό Digital Marketing Plan:

•Διαμόρφωση εταιρικών λογαριασμών – σελίδων στα social media: Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, LinkedIn.

•Διαμόρφωση Google AdWords platform και διαμόρφωση μιας αρχικής καμπάνιας, & λέξεων - φράσεων κλειδιών.

•Διαμόρφωση στόχευσης αρχικού κοινού, διαφήμισης στο Facebook (Editor ή Business Manager).

•Ενσωμάτωση Facebook pixel & Google tracking code στην εταιρική ιστοσελίδα.

•Ανάλυση αγοραστικού κοινού, εν δυνάμει πελατών.

• 4ώρο hands on training.

Δωρεάν Τήρηση Λογιστηρίου για 2 μήνες:

•Αρχική Οργάνωση Λογιστηρίου.

•Καταχώρηση παραστατικών.

•Υποβολή φορολογικών & μισθολογικών δηλώσεων.

•Σύνταξη απαραίτητων γνωστοποιήσεων προς αρμόδιους φορείς.

Φορολογία Επιχειρήσεων 2018

Οι ατομικές επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες), θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς όμως την έκπτωση φόρου (αφορολόγητο). Οι συντελεστές:


22% (για κέρδη έως 20.000)

29% (για κέρδη από 20.001 έως 30.000)

37% (για κέρδη από 30.001 έως 40.000)

45% (για τα κέρδη άνω των 40.001)

Προκαταβολή φόρου 100%.

Οι ομόρρυθμες Ο.Ε. και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% ανεξαρτήτως ύψους κερδών. Προκαταβολή φόρου 100%.

Οι ομόρρυθμες Ο.Ε. και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% ανεξαρτήτως ύψους κερδών.
Προκαταβολή φόρου 100%. Φόρος Μερισμάτων 15%.


Περί Ασφάλισης. Προσωπική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο: Τόσο στις ατομικές όσο και στις προσωπικές επιχειρήσεις, το ασφαλιστικό καθεστώς θα είναι κοινό. Δηλαδή, επί των καθαρών κερδών, πριν υπολογιστούν οι φόροι, θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με συντελεστή τουλάχιστον 26,95% μόνο για την κύρια ασφάλιση και τον κλάδο υγείας. Το ίδιο και για τους διαχειριστές ΙΚΕ καθώς και για τους μετόχους των ΑΕ που κατέχουν τουλάχιστον 3%, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Οι λοιποί εταίροι της ΙΚΕ & μέτοχοι της ΑΕ δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές σε αντίθεση με τους ομόρρυθμους εταίρους οι οποίοι θα πληρώνουν κανονικά βάσει των κερδών που θα τους απομένουν.

Δείτε πόσους φόρους θα πληρώνετε ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας (ενδεικτικά)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΣ          ΚΕΡΔΗ

22%                έως 20.000

29%                από 20.001 έως 30.000

37%                από 30.001 έως 40.001

45%                άνω των 40.001 

 ΟΕ, ΕΕ. ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ. (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία ΟΕ ΕΕ)

29% των κερδών ανεξαρτήτου ύψους

Συνεπώς & Συγκριτικά:

ΚΕΡΔΗ        ΦΟΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΦΟΡΟΣ Ο.Ε. Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. Α.Ε.

 

20.000                            4.400                                                  5.800

30.000                            7.300                                                  8.700

40.000                           11.000                                               11.600

50.000                           15.500                                               14.500

60.000                           20.000                                               17.400  

100.000                         38.000                                               29.000

Διαβάστε επίσης: Απλουστευμένο παράδειγμα φορολόγησης ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ 2017

Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ:

Ομόρρυθμη Εταιρεία. Προσωπική και απεριόριστη ευθύνη εταίρων. Συμπτώχευση των εταίρων. Τήρηση Απλογραφικών βιβλιών.

Κίνδυνος: Από το συνδυασμό των άρθρων 249 παρ. 1 και 258 παρ. 3 του ν. 4072/2012 προκύπτει ότι ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα, ήτοι με το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας και για όλο το εταιρικό χρέος, και εις ολόκληρον, έναντι παντός τρίτου, ιδιώτη ή Δημοσίου, όχι μόνο για τα δημιουργούμενα αλλά και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδό του εταιρικά χρέη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 269 του ν. 4072/2012, η κατά τα ανωτέρω ευθύνη του εξικνείται μετά την πάροδο πέντε ετών από την αποχώρησή του από την Ο.Ε. – Ε.Ε. ή από την εν γένει απώλεια της ιδιότητάς του καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. λόγω της μετατροπής μιας Ο.Ε. – Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.).

Συνεπώς, είναι απολύτως ακατάλληλος τύπος για πρόσωπα που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία.

Μειονέκτημα, επίσης, αποτελεί και το γεγονός ότι η πτώχευση της εταιρείας έχει ως συνέπεια και την συμπτώχευση των εταίρων [άρθρο 7 παρ. 4 του ΠτΚ (ν. 3588/2007)]

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Ανισσοροπία μεταξύ των Εταίρων. Τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

Κίνδυνος για τους ομόρρυθμους εταίρους: ισχύει ό, τι αναφέρθηκε πιο πάνω για την ομόρρυθμη εταιρεία.

Αντιθέτως, η συμμετοχή σ’ αυτόν τον εταιρικό τύπο με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου δημιουργεί κίνδυνο μόνον για το ποσό με το οποίο ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο (είτε το χάνει λόγω κακής πορείας της εταιρείας είτε εφόσον δεν το έχει εισφέρει υπέχει προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων μόνο μέχρι του ποσό που θα έπρεπε να είχε εισφέρει).

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

ΕΠΕ: Διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση και τις τροποποιήσεις. Κίνδυνος μείωσης ποσοστού συμμετοχής για εταίρους με ποσοστό συμμετοχής < 26 %. Σταδιακή εξάλειψη του εταιρικού αυτού τύπου λόγω της θεσμοθέτησης της ΙΚΕ. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών.

Συμβολαιογραφικό έγγραφο: Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του καταστατικού και συνεπώς αυξημένα έξοδα.

Λήψη αποφάσεων με Διπλή Πλειοψηφία: Απαιτείται διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων και ως εκ τούτου σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγεται η σύσταση διμελούς εταιρείας (ήτοι εταιρείας με δύο εταίρους). Ειδικότερα, σε μία διμελή εταιρεία, λόγω του ανωτέρω κανόνα, ακόμη και στην περίπτωση που ένας εταίρος κατέχει το 99% των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις στη Συνέλευση των Εταίρων αν δε συμφωνεί και ο εταίρος που κατέχει το 1% των εταιρικών μεριδίων (επειδή δε θα έχουν υπερψηφίσει περισσότεροι από το ½ του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων).

Κίνδυνος περαιτέρω απομείωσης του ποσοστού συμμετοχής για εταίρους με ποσοστό συμμετοχής < 26 % σε τυχόν αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου: Εφόσον οι ανωτέρω εταίροι δεν έχουν κεφάλαια να συμμετέχουν στην αποφασισθείσα αύξηση ή δεν θέλουν να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια στην εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία (και κατά συνέπεια και το ύψος του διανεμηθησομένου μερίσματος) θα μειωθεί έτι περαιτέρω (εφόσον βέβαια ο συνολικός αριθμός των εταίρων επιτρέπει το σχηματισμό καταστατικής πλειοψηφίας χωρίς αυτούς).

Μετά την θέσπιση της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με το ν. 4072/2012, η ΕΠΕ δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα και σταδιακά δεν θα υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης αυτού του εταιρικού τύπου.

ΙΚΕ: Σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται κατώτατο κεφάλαιο. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας. Πρόβλεψη ποικίλων ειδών εταιρικών εισφορών. Περιορισμός ευθύνης εταίρων (εκτός αυτών που η εισφορά τους είναι εγγυητική).

Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών.

Η δημιουργία της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με τον Ν. 4072/2012, στην ουσία έγινε προς σταδιακή αντικατάσταση της ΕΠΕ που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη λειτουργία της (βασικά λόγω του κανόνα της διπλής πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο οποίος γι’ αυτό το λόγο καταρχήν δεν προβλέφθηκε για την λήψη αποφάσεων από την αντίστοιχη Συνέλευση των Εταίρων στην ΙΚΕ (μπορεί να εισαχθεί βεβαίως με σχετική καταστατική ρύθμιση).

ΑΕ: Κεφάλαιο τουλάχιστον 24.000 ευρώ. Μόνο κεφαλαιακές εισφορές. Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 3 μελών. Περιορισμένη διάρκεια θητείας του ΔΣ. Διαδικασίες σύγκλησης ΓΣ. Απεικόνιση εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές. Περιορισμένα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας.

Ο εταιρικός τύπος της ΑΕ είναι κατάλληλος για τη σύσταση εταιρειών με πολλούς μετόχους, μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο και μεγάλο κύκλο εργασιών. Για μικρές, μεσαίες και οικογενειακές εταιρείες είναι προτιμότερη η επιλογή άλλου εταιρικού τύπου (καταρχήν ΙΚΕ).

Ισχύει και εδώ (αναλόγως) ο κίνδυνος απομείωσης του ποσοστού συμμετοχής των μικρομετόχων.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Διαβάστε επίσης:

Σύσταση ιατρικής εταιρείας 2018

Ίδρυση νέας επιχείρησης 2018

Φορολογία επιχειρήσεων 2018

Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος cafe bar εστιατόριο

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι επαγγελματίες, παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα

Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΑΕ

Απλουστευμένο παράδειγμα φορολόγησης ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ 2017

Πλεονεκτήματα Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Μετατροπή ΟΕ & ΕΕ σε ΙΚΕ

Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε ΙΚΕ

Παράμετροι επιλογής μεταξύ ΙΚΕ & ΑΕ

Κατασκευή απλής εταιρικής Ιστοσελίδας (site)

Χρήσιμα digital εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συγχώνευση εταιρειών

Διαφήμιση επιχείρησης στο Internet (Google Facebook)

Μπόζος Δημήτρης

Head of Business Development Start You Up 

www.startyouup.gr

dimitris@startyouup.gr

+302106411675

+306973790219

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα