210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας


Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών ηλεκτρονικής σύσταση ΙΚΕ:

www.startyouup.gr welcome@startyouup.gr 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219

ΘΕΜΑ: Νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε.

1. α. Το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 51

“Διαδικασία σύστασης”

α) Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού του άρθρου 9 είτε με τη χρήση του πρότυπουκαταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο του άρθρου 9α του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος.

β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) άρχεται μετά από το πέρας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

2 Παρ. 2 άρθρου 23 ν. 4712/20:

2. α. Στο άρθρο 2 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών:

αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίεςτου Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.

αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και τωνπροσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.»

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω τουδιαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο

οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α.» είτε του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9 α του ν. 4441/16 (Α’ 227) και στην εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση με αριθμό 109491/16-10-2020 (Β΄4619).

Συνεπώς με την ανωτέρω τροποποίηση (άρθρο 23 ν. 4712/20) παύει και η σχετική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούσαν έως σήμερα ως Υπηρεσίες Μίας

Στάσης για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών.

Ως εκ τούτου οι τρόποι σύστασης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών περιορίζονται σε συστάσεις που πραγματοποιούνται μέσω:

 

α. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου

καταστατικού της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 11026/2020 (Β’ 491), το αποκλειστικό

περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση,

β. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου

καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 109491/2020

(Β΄4619) το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνει τις διατάξεις του πρότυπου

καταστατικού,

γ. του Συμβολαιογράφου που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης και με

συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν ή αυτό προβλέπεται

από διάταξη νόμου ή εισφέρονται στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ο

συμβολαιογραφικός τύπος.

Διαβάστε επίσης:


Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer

www.startyouup.gr dimitris@startyouup.gr

+302106411675 +306973790219

Άλλα άρθρα

Εισφορά, “μετατροπή”, ατομικής επιχείρησης σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ ν. 4935\2022.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επιχείρηση, εταιρεία, επιλογή μεταξύ: Ατομικής ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύοντας από την Ελλάδα για λογαριασμό εταιρείας του εξωτερικού.

Διαβάστε περισσότερα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα