210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Start You Up Pack all in 1

Αρχική ενημέρωση Δωρεάν

 • Αναλυτική περιγραφή των νομικών διαφορών μεταξύ του συνόλου των ελληνικών εταιρικών τύπων, (προσωπικών επιχειρήσεων & κεφαλαιουχικών εταιρειών).
 • Καταγραφή των συγκεκριμένων αναγκών των ενδιαφερόμενων. (Φορολογικό προφίλ, λοιπά υπαγόμενα σε φορολόγηση εισοδήματα, οικογενειακή κατάσταση, ενδεχόμενο μεταβίβασης - κληροδότησης εταιρικών μεριδίων ή και αυτούσιας επιχείρησης, θέματα πλειοψηφίας αποφάσεων & εκπροσώπησης, αστικής & ποινικής ευθύνης, πιθανότητα μετατροπής εταιρικής μορφής κ.α.).
 • Από-φορολόγηση του ετήσιου business plan εφόσον υπάρχει, σε επίπεδο επιχείρησης και εν συνεχεία φυσικών προσώπων (φορέων ατομικής επιχείρησης, μελών προσωπικών επιχειρήσεων, εταίρων & μετόχων κεφαλαιουχικών οντοτήτων).
 • Εξαγωγή % καθαρού κέρδους (ROI, ROCE) σε επίπεδο επιχείρησης & φυσικών προσώπων, ανά εταιρικό τύπο, σύγκριση αυτού με εναλλακτικές μορφές επένδυσης.
 • Υπολογισμός εισφορών ΕΦΚΑ. Παροχή εναλλακτικών προτάσεων.
 • Υπολογισμός και ανάλυση κέντρων κόστους. Ειδική αναφορά στην λογιστική αντιμετώπιση εξοπλισμού υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κόστους μισθοδοσίας, κόστους τόκων έναντι τραπεζικού δανεισμού, εγγυητικών επιστολών κ.α.
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, νομικής φύσεως. Π.χ.: Έκδοση προνομιούχων μετοχών, έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. μεταβίβαση, πώληση επιχείρησης.
 • Ανάλυση ειδικών μορφών κεφαλαιοποίησης ανά εταιρικό τύπο. Εισφορές σε είδος, εξωκεφαλαιακές & εγγυητικές εισφορές.
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, γενικής φύσεως κατ’ απαίτηση του ενδιαφερόμενου. Χρηματοδότηση κρατική - ιδιωτική.
 • Εταιρείες εξωτερικού: ανάλυση των εννοιών της φορολογικής κατοικίας & παγκόσμιου εισοδήματος.
 • Παράδοση πλήρους τεχνικής περιγραφής - προσφοράς - κοστολογίου, εντός maximum 52 ωρών από την πρώτη επικοινωνία.

Έναρξη επιχείρησης

 • Προέλεγχος - αυτοψία καταστημάτων και παράδοση τεχνικής έκθεσης μετά πλήρους περιγραφής συμβατότητας των με τις διατάξεις περί ΚΥΕ (υγειονομικού ενδιαφέροντος).
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΥΕ
 • Σύνταξη εταιρικού - καταστατικού (ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού). Σύνταξη μισθωτηρίου (προαιρετικά)
 • Ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων μέσω e-ΥΜΣ. Συμβατική, χειρόγραφη σύσταση επιχειρήσεων
 • Προεγγραφή & εγγραφή σε επιμελητήρια και ειδικούς φορείς. Προεγγραφή & εγγραφή ΕΦΚΑ
 • Προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας & διακριτικού τίτλου
 • Έναρξη σε Δ.Ο.Υ
 • Έκδοση απαραιτήτων πιστοποιητικών - βεβαιώσεων: Πρωτοδικείου, ΓΕΜΗ, Νομαρχίας, επιμελητηρίων κλπ. Πληρωμή αντιτίμων εγγραφών, συνδρομών
 • Πρόσληψη υπαλλήλων. Ρύθμιση βαρδιών. Προγραμματισμός & υπολογισμός μισθοδοσίας & μηνιαίου προγράμματος.  Έκδοση βιβλιαρίων ασφαλισμένου & πιστοποιητικών υγείας
 • Αίτηση νέας παροχής ή μεταβίβασης υπάρχουσας, ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΔΗΕ. Υπογραφή σύμβασης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Νομιμοποίηση σε τράπεζες. Έκδοση τραπεζικών λογαριασμών όψεως, μισθοδοσίας, POS
 • Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας. Αστικής ευθύνης, ασφάλισης ακινήτου & βελτιώσεων, εμπορεύματος, εργαζομένων, ζημιών κλπ
 • Επιλογή & διασύνδεση με πάροχο δεδομένων & τηλεφωνίας

Σχεδίαση Εταιρικής ταυτότητας

 • Επιλογή χρωμάτων
 • Σχεδίαση Logo εταιρείας
 • Σχεδίαση επαγγελματικών καρτών
 • Σχεδίαση επιγραφών
 • Σχεδίαση συσκευασιών
 • Σχεδίαση Social Media images: Timeline & Profile Facebook, LinkedIn, Instagram, You Tube, Twitter
 • Σχεδίαση banners για digital διαφημιστικούς σκοπούς
 • Σχεδίαση product catalogues, menus
 • Διαφημιστικά leaflets, έντυπα & ηλεκτρονικά.
 • Animated videos εταιρικών υπηρεσιών – προϊόντων.
 • Animated Graphics, Video, Company Presentations, Show Reels

Σχεδίαση εταιρικής ιστοσελίδας

 • Μετάφραση σε 2 γλώσσες (προαιρετικά)
 • Αρχική σελίδα
 • Ποιοι είμαστε – η εταιρεία (about)
 • Υπηρεσίες - προϊόντα
 • Πελάτες – testimonials
 • Συχνές ερωτήσεις
 • Blog - Χρήσιμα νέα
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Επικοινωνία (χάρτης, φόρμα επικοινωνίας, στοιχεία)
 • Σύνδεση της σελίδας με την πλατφόρμα Google Analytics
 • Social Media icons – links
 • Πλατφόρμα σχολιασμού δημοσιεύσεων – άρθρων: Disqus - Facebook
 • Πλατφόρμα διαμοιρασμού άρθρων στα social media: Add This
 • E-shops & custom apps
 • Παραμετροποίηση της πλατφόρμας ανάλυσης Google Analytics
 • Διασύνδεση με εξειδικευμένες πλατφόρμες (π.χ. κρατήσεων ξενοδοχείων, σύγκρισης τιμών κλπ)
 • Παραμετροποίηση του συνόλου των third party applications (project management, file sharing, intercompany messaging κλπ.)

Digital Marketing setup & plan

 • Διαμόρφωση κοινού, εν δυνάμει πελατών
 • Διαμόρφωση εταιρικών λογαριασμών - σελίδων στα social media : Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, LinkedIn
 • Διαμόρφωση Google Ad Words platform. Υλοποίηση αρχικής ομάδας διαφημίσεων & λέξεων - φράσεων κλειδιών
 • Διαμόρφωση Facebook & Instagram Business Manager
 • Ενσωμάτωση Facebook pixel & Google tracking code στην εταιρική ιστοσελίδα
 • Εκπαίδευση στην διαχείριση των διαφημιστικών καμπανιών της επιχείρησης & την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους

 

Τήρηση λογιστηρίου

 • Αρχική Οργάνωση & στελέχωση λογιστηρίου
 • 24/7 on call Service
 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Υποβολή φορολογικών & μισθολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη απαραίτητων γνωστοποιήσεων προς Γ.Ε.ΜΗ., ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, Πρωτοδικεία κλπ
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών
 • Μηνιαία αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Φορολογική & οικονομική συμβουλευτική (update) ανά τρίμηνο
 • Εσωτερικός έλεγχος. Ετήσιο tax compliance report
 • Ανάθεση & επίβλεψη εξωτερικού ελέγχου σε ορκωτούς λογιστές & εκτιμητές

 

Διαμορφώστε το δικό σας StartYouUp Pack

Επικοινωνήσετε μαζί μας για την διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου StartYouUp Pack προσαρμοσμένο στα μέτρα σας

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472
 • 210-6411675, 210-6458266
 • Καθημερινά 9πμ - 5μμ
 • welcome@startyouup.gr

Επικοινωνηστε μαζι μας